Возило / Пловило

Ауто одговорност

Осигурање ауто одгворности је у Аустрији обавезно осигурање са најмањом осигуравајућом заштитом од € 7.000.000,00. Све осигуравајуће куће нуде такође и веће суме, што је у сваком случају за препоручити.

Често је код оваквих осигурања обухваћена и "Ассистанце" (помоћ на путу), која вам код квара или саобраћајне несреће пружа прву помоћ. Неке осигуравајуће куће не нуде ову помоћ, друге траже новац за то, дакле најбоље је унапријед то разријешити са својим брокером.

Такође је често обухваћен и "Фреисцхаден" ("слободна штета" то значи, ако сте прозроковали саобраћајну несрећу, не долази до повећања ваше штуфе у сљедећој години) или га је могуће укључити за ситан новац. Овдје се али мора разликовати између "ецхтен Фреисцхаден" и "интернен Фреисцхаден", последње значи, да ова "слобдна штета" важи само у томе случају да ви послије саобраћајне несреће останете и даље осигурани код истога осигурања.

Осигурање од ауто одговорности не плаћа у сљедићим случајевима, односно тек од прекорачења одређених граница:

Кроз алкохол или дрогу проузроковано стање
Код неплаћених премија за осигурање
Неважеће возачке дозволе

У свим овим случајевима је предвиђена граница од € 11.000,00, то значи до те суме плаћа осигураник увијек сам а суму која прелази € 11.000,00 осигуравајућа кућа. Уколико се догоди да осигураник истовремено направи више ного једну горе наведену грешку, повећава се властити удио на € 22.000,00 максимално.

Каско осигурање

У каско осигурању мора се разликовати између двије главне врсте осигурања "Пуно каско и дјелимично каско осигурање"
(Воллкаско- унд Теилкасковерсицхерунг).

Главна разлика се састоји у томе, да код пуног каско је осигурана и штета коју сте сами скривили а код дјелимичног каска не.
Код дјелимчног каска постоје наравно различите могућности да се осигуравајућа заштита повећа или смањи. То може од осигурања до осигурања или продукта бити прилично различито.

Овдје су налазе каско точке које захтјевају посебну пажњу и/или буду често од клијената замјенуте:

Парксцхаден: (Штета на паркиралишту)
То је једна штета које је тако настала, да је ваше возило било паркирано и од другог непознатог возила оштећено. Када ви улазите или излазите са паркинга и при томе оштетите друго возило, се у том случају не ради о Парксцхаден него о незгоди коју сте сами скривили. (Пуно каско потребно)
У обадва наведена случаја је потребна пријава код сљедеће полицијеке станице.

Вандалисмус: (Вандализам)
То је једна штета која је намјерно проузрокавана од једне или више непознатих особа.
Тренутна пријава код сљедеће полицијске станице је потребна.

Диебстахл: (Крађа)
Је штета гдје комплетно возило или дијелови возила буду окрадени. Веома важно при томе је да се документи или кључеви од возила не налазе у возилу и да је исто било закључано јер иначе осигуравајућа кућа може одбити покривање ове штете.
Тренутна пријава је код сљедеће полицијске станице потребна.

 Wилдсцхаден: (Штета са дивљачи)
Овдје је обавезно потребна тренутна пријава код полицијске станице са лица мјеста, која ће се онда побринути за повријеђену или настрадалу дивљач.

Такође је обавезно потребна тренутна пријава код полиције код:
пожара, експлозије, пљачке, неовлаштеног кориштења од стране непознатих особа.

Гробе Фахрлäссигкеит (груба непажња)
Је један јако важан пакет у вашем каско осигурању. Овај пакет покрива штете које сте ви као возач скривили властитом грубом непажњом, као нпр. :
Прешли сте преко улице која је регулирана свјетлосним уређајем, преко црвеног свјетла или нисте стали прописано вријеме на саобраћајном знаку "Стоп" или тражећи радио станицу или неки ЦД нисте довољно пазили на саобраћај и тако проузроковали незгоду. Овај пакет се код неких осигуравајућих кућа налази аутоматски у каско осигурању, код неких се може додатно купити а неке друге га не нуде никако.
Значи веома је важно да знате да ли је овај пакет укључен у ваш каско или не.

Могући су наравно и други пакети, као шту су пакети за:

Лизинг возила
Одштету новог возила
Електронске апарате
Ствари потребне у професији
Пакет за слободно вријеме
Рент-а-цар код каско штете итд.

Када неплаћа каско осигурање или плаћа само дјелимично?

Код:
Кроз алкохол или дрогу проузроковано стање
Код неплаћених премија за осигурање
Неважеће возачке дозволе
Излизаних гума
Грубе непажње (ако није укључена)
  

Један примјер на њемачком језику како може да изгледа каско осигурање (Воллкаско, Теилкаско, Басискаско, Грундкаско, Тиеркаско итд.), можете видјети овдје.

Осигурање за путнике у возилу

Ово осигурање покрива штете на путницима који су се у саобраћајној несрећи повриједили а и возач се може такође осигурати.
По нашем мишљену би али било пуно боље да новац који желите за ово осигурање одвојити, уложите у приватно осигурање за незгоде јер ово осигурање обухаће све незгоде а не само оне које су се десиле у возилу.
 
Пловило
 
Ми осигуравамо наравно радо и вашу моторну јахту или једрилицу. Овдје су такође поред осигурања одговорности за пловило могућа и каско осигурања (пуна или дјечлимична)
 
 
 
 
Још питања? Назоте нас и добијте потребне информације директо!!