Напомена: Компанија Финанз Админ је према WАГ 2018 мој лиценцирани партнер за савјетовање и посредовање финанцијских инструмената. У овом подручју дјеловања је Ален Крајиновић, МБА извршни помоћник од Финанз Админ према § 1313а АБГБ и бити ће активан за, у име као и на рачун од Финанз Админ.