Обавезна осигурања често не покривају или не у потребном обиму тршкове који мугу настати за скакога од нас, зато ми имамо овдје пар ријешења за вас:       
 


За потовање
 
Ми нудимо наравно и друга осигурања као што су нпр. осигурање:
 
За погребне трошкове За електричне апарате Каско за гријање
Здравствено за кућне љубимце За компјутере За изградњу
Одговорност власника животиња За музичке инструменте За одговорност лета
За пољопривреднике За умјетничке објекте Каско за летјелице
Фото, Видео опрема Hезгоде са летјелицом За бицикло
За шумске пожаре итд.