Маг. Маттхиас Бонелли, Адвокат

У његовом одвјетничком уреду у Wелс-у, одвјетник Маг. Маттхиас Бонелли заступа своје Клијенте особно и у пуном обиму у свим правним питањима, при чему фокус лежи посебно на праву јамства и праву надокнаде штете као и код уговорног права брака и обитељском праву

Контакт: www.ra-bonelli.at, office@ra-bonelli.at,
Stadtplatz 39, 4600 Wels, Тел.: 07242/61637

АЦЦ Савјетовање

Теам од АЦЦ савјетовања послужује мале и средње компаније из свих сектора привреде. Свеједно, да ли се ради о малом подузећу или релативно великој компанији, о компанији само са једним власником или дионичарском друштву, о обрачуну исхода и прихода или о двоструком књиговодству и рачуноводству, код АЦЦ је сваки клијент у добрим рукама. Поред порезних и савјетовања о социјанлним правима, стављамо фокус посебно на подршку клијената у привредним питањима.
Величина наше канцеларије нам омугућује лично савјетовање наших клијента.

Контакт: е-маил: office@acc-beratung.at http://www.acc-beratung.at/
Тел. 07672/72885-12 A-4840 Vöcklabruck, Vornbuch