Alen Krajinović, MBA
   
 
Broker za osiguranje i savjetnik za sva pitanja osiguranja
Broker za kredite   
Financijski savjetnik
Menadžer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alena Marjanović
 
Službenica za osiguranje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesna Krajinović
   
 
Sekretarica
team2@ybg.at                                                                                                     Sanja Bibić, BA

Službenica za osiguranje