Objavljen od: Alen Krajinović, MBA

Broker za osiguranje i savjetnik za sva pitanja osiguranja
Broker za kredite 
Financijski savjetnik4623 Gunskirchen, Kamillenweg 5 ili
4840 Vöcklabruck, Max Planckstr.11
AUSTRIA
Tel: ++43 (0) 699/10 123 094
Fax: ++43 (0) 7246/ 20 541


Broj registra:
17236416
17225748


 Odgovorna ustanova:
BH Wels-Land i BH Vöcklabruck

      

Napomena:
Kompanija Finanz Admin je prema WAG 2018 moj licencirani partner za savjetovanje i posredovanje financijskih instrumenata. U ovom području djelovanja je Alen Krajinović, MBA izvršni pomoćnik od Finanz Admin prema § 1313a ABGB i biti će aktivan za, u ime kao i na račun od Finanz Admin.